Thống kê Lô tô xổ số miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0,0,9 7,9 3
1 - - 1
2 - 3 7
3 4,8 2,2,4,5 2,3,4,7
4 9 4,7 0
5 1,1 0 3
6 - 1,3,5 0,7,7
7 4,6 3 5,9
8 0,7,7 1,5 0,5,8
9 0,2,4,7,9 1,5 6
Đầu Tây Ninh Bình Thuận
0 0,7 0,0,6
1 5,6,7,7 3,4
2 8 0,0,2,5
3 0,6 -
4 1 6
5 - 1
6 1,6 9
7 3,7,8 3,4,6
8 4 2,5
9 4,6 7
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 - 1,5,5,6 5,7,8
1 1,2,7 3 6,9
2 3,6,9 8 -
3 1 1,3,4 2,7
4 1,3,4,6,9 7 3,3,8
5 7 1,5,6 2,6
6 0 6,9 -
7 4 0 5,8
8 2,4 3 8,9
9 8 2 3,9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1,7 0,4 0,7
1 - 0,1,2,8 -
2 0 4,7,8 2,7
3 0,3,8 4 1,5,6,8
4 4 6,8,9 6,7
5 - 4,7,7 2,5
6 0 4 6,9
7 0,4,8 - 4
8 0,1,8 2 3,8
9 0,0,4,8 - 3
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 1 - 3,7,9
1 4,5 5,9 4,4
2 4 4,5,6,7,9 1
3 4,5 7,9 -
4 0,3,7 4,6 9
5 6 6 5,6
6 - 8 9
7 2 8 2,2
8 8,9 5 9
9 0,1,4,8,8 0,4,9 1,5,6,6,7
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 2,4 3
1 1,3,5,5 0,4,5 3,7,7
2 1,6,7,7 1,2,2,3,9 0,0,0,7
3 - 7 -
4 4 9 0,3,3
5 1,3 2,3 0,4
6 1,6 0 1,2,9
7 4,5 3,3 3
8 3,9 8 -
9 4 - 0
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 8 3,6,7,8 5,5
1 1 2,9 - 6
2 0,7 - 1 4
3 1,7 5 0,1 0,1
4 1,4,6 2,6,6 3 0,1,5
5 8,8 0,2,7,9 7 2,6
6 0 2 4,5,7,8 4,5
7 2,5 5 1,5,9,9 9
8 0,5,6 1,1,3,5 - 1
9 1,2 4 7 0,2,3