Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
79
38.3% 69 lượt
83
34.4% 62 lượt
10
33.9% 61 lượt
20
33.9% 61 lượt
32
33.3% 60 lượt
99
32.8% 59 lượt
61
32.2% 58 lượt
44
32.2% 58 lượt
49
32.2% 58 lượt
90
32.2% 58 lượt
59
32.2% 58 lượt
82
31.7% 57 lượt
65
31.1% 56 lượt
89
31.1% 56 lượt
41
31.1% 56 lượt
62
31.1% 56 lượt
47
30.6% 55 lượt
52
30.6% 55 lượt
42
30% 54 lượt
43
30% 54 lượt
36
30% 54 lượt
98
30% 54 lượt
13
30% 54 lượt
16
29.4% 53 lượt
11
29.4% 53 lượt
03
29.4% 53 lượt
86
29.4% 53 lượt
17
28.9% 52 lượt
75
28.9% 52 lượt
18
28.9% 52 lượt
97
28.9% 52 lượt
53
28.9% 52 lượt
63
28.9% 52 lượt
27
28.3% 51 lượt
91
28.3% 51 lượt
24
28.3% 51 lượt
87
28.3% 51 lượt
73
28.3% 51 lượt
93
27.8% 50 lượt
94
27.8% 50 lượt
19
27.8% 50 lượt
14
27.8% 50 lượt
88
27.8% 50 lượt
25
27.2% 49 lượt
28
27.2% 49 lượt
26
27.2% 49 lượt
84
27.2% 49 lượt
35
27.2% 49 lượt
06
26.7% 48 lượt
81
26.7% 48 lượt
12
26.7% 48 lượt
00
26.7% 48 lượt
21
26.7% 48 lượt
69
26.7% 48 lượt
56
26.7% 48 lượt
45
26.7% 48 lượt
29
26.1% 47 lượt
95
26.1% 47 lượt
40
26.1% 47 lượt
15
26.1% 47 lượt
02
26.1% 47 lượt
71
25.6% 46 lượt
33
25.6% 46 lượt
09
25.6% 46 lượt
31
25.6% 46 lượt
07
25.6% 46 lượt
72
25% 45 lượt
54
25% 45 lượt
66
25% 45 lượt
77
25% 45 lượt
96
25% 45 lượt
67
25% 45 lượt
08
25% 45 lượt
39
25% 45 lượt
38
24.4% 44 lượt
55
24.4% 44 lượt
70
24.4% 44 lượt
76
24.4% 44 lượt
37
24.4% 44 lượt
78
24.4% 44 lượt
48
23.9% 43 lượt
74
23.9% 43 lượt
05
23.9% 43 lượt
50
23.3% 42 lượt
60
23.3% 42 lượt
85
23.3% 42 lượt
23
23.3% 42 lượt
92
22.8% 41 lượt
51
22.8% 41 lượt
64
22.8% 41 lượt
04
22.8% 41 lượt
46
22.2% 40 lượt
80
21.7% 39 lượt
68
21.7% 39 lượt
57
21.1% 38 lượt
22
21.1% 38 lượt
58
19.4% 35 lượt
30
19.4% 35 lượt
01
18.3% 33 lượt
34
17.8% 32 lượt