Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
89
41.7% 75 lượt
52
37.2% 67 lượt
59
36.1% 65 lượt
79
35.6% 64 lượt
10
35.6% 64 lượt
90
35.6% 64 lượt
32
34.4% 62 lượt
61
33.9% 61 lượt
49
33.9% 61 lượt
66
33.3% 60 lượt
22
32.8% 59 lượt
41
32.8% 59 lượt
82
32.2% 58 lượt
20
32.2% 58 lượt
25
32.2% 58 lượt
92
32.2% 58 lượt
69
31.7% 57 lượt
63
31.7% 57 lượt
16
31.7% 57 lượt
99
31.1% 56 lượt
26
30.6% 55 lượt
11
30% 54 lượt
33
30% 54 lượt
95
30% 54 lượt
78
30% 54 lượt
70
29.4% 53 lượt
45
29.4% 53 lượt
65
29.4% 53 lượt
09
28.9% 52 lượt
39
28.9% 52 lượt
00
28.9% 52 lượt
42
28.9% 52 lượt
62
28.9% 52 lượt
96
28.9% 52 lượt
03
28.9% 52 lượt
80
28.3% 51 lượt
81
28.3% 51 lượt
98
28.3% 51 lượt
12
28.3% 51 lượt
71
27.8% 50 lượt
76
27.8% 50 lượt
19
27.8% 50 lượt
57
27.8% 50 lượt
02
27.8% 50 lượt
18
27.8% 50 lượt
50
27.8% 50 lượt
56
27.2% 49 lượt
21
27.2% 49 lượt
28
26.7% 48 lượt
53
26.7% 48 lượt
67
26.7% 48 lượt
94
26.7% 48 lượt
83
26.1% 47 lượt
29
26.1% 47 lượt
35
26.1% 47 lượt
77
26.1% 47 lượt
43
26.1% 47 lượt
37
26.1% 47 lượt
14
26.1% 47 lượt
60
26.1% 47 lượt
40
26.1% 47 lượt
24
25.6% 46 lượt
15
25.6% 46 lượt
93
25% 45 lượt
86
25% 45 lượt
23
25% 45 lượt
91
24.4% 44 lượt
27
24.4% 44 lượt
97
24.4% 44 lượt
44
24.4% 44 lượt
84
24.4% 44 lượt
54
23.9% 43 lượt
30
23.9% 43 lượt
74
23.9% 43 lượt
75
23.9% 43 lượt
06
23.9% 43 lượt
07
23.3% 42 lượt
73
22.8% 41 lượt
47
22.8% 41 lượt
68
22.8% 41 lượt
64
22.8% 41 lượt
17
22.8% 41 lượt
46
22.8% 41 lượt
31
22.2% 40 lượt
88
21.7% 39 lượt
48
21.7% 39 lượt
72
21.7% 39 lượt
04
21.7% 39 lượt
05
21.7% 39 lượt
01
21.7% 39 lượt
13
21.1% 38 lượt
51
21.1% 38 lượt
87
21.1% 38 lượt
36
20.6% 37 lượt
38
20.6% 37 lượt
08
20% 36 lượt
85
20% 36 lượt
55
18.3% 33 lượt
58
17.2% 31 lượt
34
16.7% 30 lượt