Thống kê loto xổ số miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0,8 -
1 0 0,1,5,8
2 2,8,8 0,7
3 0,3 6,8
4 3 4,6
5 1,4 5,7,8,8
6 1,1,7,9 0,2,3,5
7 4,5 -
8 0 -
9 - -
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 1,5 -
1 2,4 2,2,3,6,9 4,5,6
2 - 2,3 0,1
3 3,3,5,8 0,1,6,9 2,8,8
4 0,1 5 1,2
5 - - 0,1,2,5
6 5,8 6 1
7 8,9 - 6
8 1,2,2,3,9 4 -
9 9 0,0 0,7
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,6 1
1 1 3,3,4
2 2,3,8,8 2,2,5,7,9
3 0,5 -
4 0,9 3,9
5 1,2 2
6 5 -
7 2,2 -
8 4 0,3,4,5,7
9 1 4
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2 -
1 1,7 4
2 6 -
3 2,3,3 1,3,6,6,8,8,9
4 9,9 4,7
5 - 2
6 0,1,1,1,3 4,5,8
7 6,9 3
8 - 1,2
9 9,9 5
Đầu Huế Phú Yên
0 4,9 3,7,9
1 6,7 -
2 1,6,7,9 2,9
3 - 7,8
4 - 2,2,3,3
5 1,7,9 3,9
6 5,5 0,2
7 1,2,6 1,7
8 0 5
9 1 -
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 1 3,6,6 -
1 1,3,6,9 - 1,2,7,8
2 3,9 0 3,7
3 8 0,2,5,8 7,7
4 4,7,9 5,9 2,7
5 4 0 3
6 - 1,8 0,8,9
7 0,1,8 - 8,8
8 1 0 -
9 7,7 0,4,7,8 8,9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1,4 1,1,5,5 0,5,8,8
1 3,5,5,6,6 1,8 7
2 4,7 1 2,5
3 - 5,6,8 2,7
4 4,7 - 2,8,8
5 3 0,6 8
6 - 0,0 -
7 4,4 3,4 -
8 0,5 - 2,8
9 9,9 1,4 3,5,6