Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 7 Ngày 13/04/2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 15 33 95
G.7 284 543 543
G.6 8695 1110 7886 9258 6818 3554 8109 7776 6870
G.5 ... 7260 7896
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô miền Trung Thứ 7, 13/04/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - - 9
1 0,5 8 -
2 - - -
3 - 3 -
4 - 3 3
5 - 4,8 -
6 - 0 -
7 - - 0,6
8 4,6 - -
9 5 - 5,6